Partneři akce


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 O PUTOVNÍ KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR

Amatérský cyklistický závod v okolí Křižanova na Vysočině,
vhodný pro všechny typy kol = každý bude asi chvíli nadávat :-)


UPOZORNĚNÍ: ROČNÍK 2015 SE NEUSKUTEČNÍ
Zejména kvůli problémům s povoleními, kdy v českých podmínkách je téměř nemožné pořádat amatérský silniční závod bez porušování zákonů a vyhlášky, jsme se rozhodli další ročník Křižanovské padesátky nepořádat.

Děkujeme za Vaši přízeň a za pochopení


PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme všem sponzorům a partnerům akce, pořadatelům na startu, na trati i v cíli, panu K. za zázemí v cíli, vedení městyse Křižanov a spolku Vodotrysk za občerstvení. Děkujeme také všem účastníkům závodu, kteří zavítali na tuto akci z blízka i z daleka v tak velkém počtu.

VÝSLEDKY:
trasa 40 km:
celkové pořadí
děti 0-14
muži 15-18
muži 19-34
muži 35-45
muži 46-59
muži 60+
ženy 15-18
ženy 19-34
ženy 35-45
ženy 46+

trasa 80 km:

celkové pořadí
muži 0-18
muži 19-34
muži 35-49
muži 50+
ženy bez rozdílu věku

FOTOGALERIE:
galerie oficiálního fotografa havliFOTO.cz ZDE->
galerie internetových novin NovinyVM.cz ZDE->


Hlavní cena v tombole losovaná mezi všemi účastníky závodu:
POBYT V RAKOUSKÝCH ALPÁCH od


KDY:
7. června 2014

KDE:
Křižanov
okr. Žďár nad Sázavou

MAPA:
závodní
okruh

TRASA:
40 km - 1x okruh
80 km - 2x okruh
Všichni registrovaní cyklisté - muži na Českém svazu cyklistiky ve věku 19 - 45 let jsou povinni jet trasu 80 km.

START:
trasa 80 km - v 10:30
trasa 40 km - v 11:00

STARTOVNÉ:
trasa 40 km - 150 Kč
trasa 80 km - 200 Kč
startující do 18 let 100 Kč pro obě trasy

platí pro předem přihlášené přes e-mail do 5.6. 15:00, bez přihlášky příplatek 100 Kč
v ceně občerstvení, pořadatelská služba a lístek do tomboly pro každého

PŘIHLÁŠKY:
Z organizačních důvodů (startovní čísla, občerstvení atd.) je nutné se na závod předem (do 5.6. 15:00) přihlásit přes e-mail krizanovska50@centrum.cz. Tato přihláška je samozřejmě nezávazná.
V přihlášce uveďte:

- příjmení a jméno
- bydliště
- zvolená trasa
- věk v době konání závodu
Odesláním údajů souhlasíte s jejich zveřejněním v seznamu přihlášených a výsledkové listině.

PŘIHLÁŠENÍ:
Seznam přihlášených ZDE

PREZENTACE:
Kulturní dům od 8:00 - 10:00
(Podepsání přihlášky, zaplacení startovného, přiřazení startovního čísla)

KATEGORIE:

trasa 40 km
děti
0-14
muži ženy
15-18 15-18
19-34 19-34
35-45 35-45
46-59 46+
60+  
trasa 80 km
muži ženy
0-18 bez rozdílu
19-34 věku
35-49  
50+  

U účastníků do 18 let je nutný písemný souhlas jednoho z rodičů nebo zákonného zástupce na přihlášce k závodu.
(Případně postačí mít sebou přihlášku a souhlas s účastí připravený a podepsaný rodiči už doma.)

Časový limit pro dokončení závodu pro všechny kategorie je do 14:30.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
V Kulturní domě v 15:00
Následuje losování tomboly. Podmínkou převzetí věcných cen je osobní účast.

INFOMAPA:
prezentace: N 49° 23.39' E 16° 06.41'
start: N 49° 23.30', E 16° 06.68'
cíl: N 49°23.11', E 16°6.07'

PLAKÁT:

POŘADATEL:
TJ Sokol Křižanov, oddíl cyklistiky

KONTAKT:
krizanovska50@centrum.cz


Sdílejte prosím

PODMÍNKY
Cyklistický závod Křižanovská padesátka se jede za plného silničního provozu. Účastníci se zavazují dodržovat zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Jízdu na vlastní nebezpečí stvrzují účastníci svým podpisem v přihlášce. Každý účastník je sám zodpovědný za způsobené škody na zdraví a majetku vzniklé jemu samotnému, dalším účastníkům a třetí osobě před, v průběhu i po akci. Cyklistická přilba povinná. Startovní číslo je každý účastník povinen umístit na řidítka tak, aby číslo bylo vidět při čelním pohledu. Po dokončení závodu je povinen vrátit startovní číslo na určeném místě za cílem. Podmínkou převzetí věcných cen je osobní účast na vyhlášení a losování tomboly. Po případném odstoupení je účastník povinen telefonicky informovat pořadatele. Svojí účastí na akci souhlasíte s užitím poskytnutých údajů a pořízených fotografií pro potřeby pořadatele.

MINULÉ ROČNÍKY:
Weby, fotogalerie, výsledky
2. ročník - 2013
1. ročník - 2012

SLEDUJTE DÁLE TYTO WEBOVÉ STRÁNKY, PRŮBĚŽNĚ BUDOU DOPLŇOVÁNY A UPŘESŇOVÁNY DALŠÍ INFORMACE

 Flag Counter